Kosten

Contributie per jaar €  50,00 voor junioren (tot en met 17 jaar)
                               € 100,00 voor senioren (vanaf 18 jaar)

Het lidmaatschap voor de NMU en het FISM is hierbij inbegrepen.

De Ooievaarspas is geldig. Houders van een Ooievaarspas hebben 50% korting op de contributie. Voor junioren kan dit zelfs 100% zijn. Kijk voor informatie over de Ooievaarspas op www.ooievaarspas.nl.

Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Leden die gedurende het lopende verenigingsjaar worden ingeschreven, zijn naar rato contributie verschuldigd.